מכרז פומבי מס' 7/21 למתן שירותי יישום פיתוח ותחזוקה בתשתית CRM מסוג Salesforce

מכרז פומבי מס' 7/21 למתן שירותי יישום פיתוח ותחזוקה בתשתית CRM מסוג Salesforce

אין מידע חשוב