מכרז פומבי מס' 6/21 לביצוע עבודות הצללה בעזרת הנשים שברחבת הכותל המערבי בירושלים

מכרז פומבי מס' 6/21 לביצוע עבודות הצללה בעזרת הנשים שברחבת הכותל המערבי בירושלים

תשומת לבכם ללו"ז המכרז:

  • סיור קבלנים ומועד אחרון לרישום למכרז: 4.5.21 בשעה 14:00
  • מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 13.5.21
  • מועד אחרון להגשת הצעות במכרז: 25.5.21 בשעה 14:00