פג תוקף

בקשה להצעת מחיר לייצור מחיצה לבית כנסת שערי תשובה