פג תוקף

בקשה להצעת מחיר לחידוש הכניסה לביתהכנסת של הרב גץ