מכרזים

מכרז פומבי מס' 8/20 למתן שירותי ניהול, תוכן ותחזוקה של רשתות חברתיות לקרן למורשת הכותל המערבי

הזמנה להציע הצעות – מכרז פומבי 8/20 כללי הקרן למורשת הכותל המערבי, ע"ר (להלן: "המזמינה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות

מכרז פומבי מס' 11/20 לתכנון' הצבת ותחזוקת דוכני הסברה ברחבת הכותל המערבי בירושלים

לחצו כאן להורדת מסמכי ההזמנה

בקשה להצעת מחיר לייצור מחיצה לבית כנסת שערי תשובה

בקשה להצעת מחיר לייצור מחיצה לבית כנסת שערי תשובה

בקשה להצעת מחיר לייצור סטנדרים

בקשה להצעת מחיר לייצור סטנדרים

בקשה להצעת מחיר לחידוש הכניסה לביתהכנסת של הרב גץ

בקשה להצעת מחיר לחידוש הכניסה לביתהכנסת של הרב גץ

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז

בקשה להצעת מחיר לבד בנלון

בקשה להצעת מחיר לבד בנלון

בקשה להצע מחיר לכפפות חד"פ

בקשה להצע מחיר לכפפות חד"פ

בקשה להצעת מחיר בקבוקי מים קטנים

בקשה להצעת מחיר בקבוקי מים קטנים

בקשה להצעת מחיר לאספקת שתיה

בקשה להצעת מחיר לאספקת שתיה