מכרזים

מכרז 13/22 לביצוע עבודות חפירה ארכיאולוגית, פינוי עפר ודיפון במתחם הכותל המערבי בירושלים

מכרז 13/22 לביצוע עבודות חפירה ארכיאולוגית, פינוי עפר ודיפון במתחם הכותל המערבי בירושלים הקרן למורשת הכותל המערבי ("הקרן") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות חפירה

מכרז 11/22 לביצוע עבודות גמר במנהרות הכותל המערבי בירושלים

מכרז 11/22 לביצוע עבודות גמר במנהרות הכותל המערבי בירושלים הקרן למורשת הכותל המערבי ("הקרן") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות גמר במנהרות הכותל המערבי, הכל

טופס פניה להצטרפות למאגר בתי מלון

הזמנה להגשת בקשות להכלל במאגר שירותי צילום ועריכה של הקרן למורשת הכותל

הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן") מזמינה בזאת צלמי וידאו, צלמי סטילס ועורכי וידאו העומדים בתנאים המפורטים בהזמנה זו, להגיש מועמדות להיכלל במאגר הקרן

מכרז פומבי מס' 6/21 לביצוע עבודות הצללה בעזרת הנשים שברחבת הכותל המערבי בירושלים

מאגר דירות ללינה בעיר העתיקה (חשבונית)

מאגר דירות ללינה בעיר העתיקה (חשבונית)

מכרז מסגרת פומבי מס'05/20 למתן שירותי דפוס לקרן למורשת הכותל המערבי

תשומת לבכם למסמכי מכרז מעודכנים (8.11.20) בהתאם לשאלות ההבהרה: מסמך שאלות ותשובות הבהרה: