מכרזים

בקשה להצעת מחיר לתפאורה לבמה לארוע הקהל

בקשה להצעת מחיר להקמת במה לארוע הקהל

מכרז פומבי מס' 2/22 למתן שירותי ליסינג תפעולי

טופס פניה להצטרפות למאגר בתי מלון

הזמנה להגשת בקשות להכלל במאגר שירותי צילום ועריכה של הקרן למורשת הכותל

הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן") מזמינה בזאת צלמי וידאו, צלמי סטילס ועורכי וידאו העומדים בתנאים המפורטים בהזמנה זו, להגיש מועמדות להיכלל במאגר הקרן

מכרז פומבי מס' 6/21 לביצוע עבודות הצללה בעזרת הנשים שברחבת הכותל המערבי בירושלים

מכרז פומבי מס' 8/20 למתן שירותי ניהול, תוכן ותחזוקה של רשתות חברתיות לקרן למורשת הכותל המערבי

הזמנה להציע הצעות – מכרז פומבי 8/20 כללי הקרן למורשת הכותל המערבי, ע"ר (להלן: "המזמינה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות

מכרז פומבי מס' 11/20 לתכנון' הצבת ותחזוקת דוכני הסברה ברחבת הכותל המערבי בירושלים

לחצו כאן להורדת מסמכי ההזמנה

מאגר דירות ללינה בעיר העתיקה (חשבונית)

מאגר דירות ללינה בעיר העתיקה (חשבונית)

מכרז מסגרת פומבי מס' 04/20 לאספקת ציוד תחזוקה, כלי עבודה וחומרי בניין.

מכרז פומבי 04/20 לאספקת ציוד תחזוקה, כלי עבודה וחומרי בניין (לתשומת ליבכם, חל שינוי במועדי המכרז כמפורט להלן) הקרן למורשת הכותל המערבי ("הקרן") מזמינה